Térjünk a lényegre!

TÉRJÜNK A LÉNYEGRE!

Az agglomerációban lévő városaink, községeink létszáma drámai mértékben emelkedett az elmúlt években. Fuldoklunk a zsúfoltság miatt, az itt élők élettere fokozatosan csökken. A bevezető és átmenő utak forgalma egyre nő, van, ahol elviselhetetlen.

Állítsuk meg a drasztikus lakosságszám növekedést az építkezések szabályzásával. A tömegközlekedés fejlesztésével, kerékpárutak építésével, az otthoni munkavégzés támogatásával, a helyben elérhető szolgáltatásokkal csökkenthetjük az autóhasználat kényszerét. A közlekedési koncepciók újragondolásával, a szükséges elkerülő utak megépítésével tehermentesítjük majd településeink fő útjait, segítjük autósaink.

Helyben szükséges döntésekhez hiányzik hatáskör, forrás, és nagy a kockázata annak, hogy további döntési lehetőségek kerülnek túl magas szintre, egészségügy, építkezés, környezetvédelem területén. Rólunk döntenek, nélkülünk.

A lehető legalacsonyabb szinten, a helyi társadalomra építve kell a döntéseket meghozni. Önkormányzataink kapják vissza a hatékony feladatvégzéshez szükséges pénzt, hatásköröket, rendezzük az önkormányzatoknál, polgármesteri hivatalokban, önkormányzati intézményekben dolgozók bérét.

Ma Magyarország az elvesztegetett lehetőségek végletesen megosztott országa. A jelenlegi közoktatás tragikus állapotban van, drasztikusan romlik, a leszakadást pedig nemhogy nem csökkenti, de egyenesen fokozza. Az egészségügyi rendszer már az elhivatott szakembereket is elüldözi működésképtelenségével. Az ellentéteket pedig végletekig fokozza a nők tudását, tapasztalatát parlagon hagyó hatalomgyakorlás.

Hozzunk olyan törvényeket, amivel olyan országot teremtünk, ahol jó élni! Nincs még egy elvesztegethető évtizedünk!